— Gleder meg til å bidra til Randabergs 100 års jubileum

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

KULTUR: 

Ingen kjenner Randabergs historie bedre enn Birger Lindanger. Etter å ha skrevet syv bygdebøker, kjenner han bygdas forhistorie bedre enn noen andre. I løpet av sitt innholdsrike liv har historikeren tilbragt flere foldige titalls timer rundt omkring i bygdesamfunnet, og etter mange års pause fra tettstedet er Lindanger invitert til å delta på flere arrangementer i løpet av jubileumsåret 2022.,

— Jeg gleder meg til å bidra under Randaberg sitt 100 års jubileum, og jeg sa øyeblikkelig ja da Svein Sørnes spurte om jeg ville holde foredraget "Randaberg noe for seg selv" under vinteruken.

I løpet av foredraget kommer Lindanger til å dra de store linjene fra middelalderen til Randaberg anno 1922. I løpet av en snau time vil historikeren ta for seg hvor sparsommelig kommunen var tidligere, om de to ulike sokn som eksisterte i bygda, hvordan svartedauden tok knekken på store deler av bygdefolket, den geistlige inndelingen, spliden avholdsfolket skapte i bygdesamfunnet og hvordan randabergbuen kjempet for å være selvstendig, samt hvordan skjenkefolket var før Randaberg ble skilt fra Hetland.

— Det er bare å glede seg, jeg har forberedt et spennende og interessant foredrag der jeg kommer til å ta for meg Randaberg sin identitet og hvordan randabergbuen har vært med på å formet og skapt bygda vi kjenner idag.

I tillegg til å være invitert til vinteruken i Randaberg sentrum, skal Lindanger også innom folkebiblioteket sin skrekkfestivalen til høsten.