LEGO: 19. april i fjor var det første samling for entusiaster av lego. I løpet av den tiden og fram til nå har det vært bra besøkt nede i kjelleren på biblioteket.

Lego er kjent som et dyrt produkt - og det medfører selvsagt også en del utgifter. Det er både unge og eldre som møtes til samling.

Det har imidlertid vært i fare for å bli lagt med. Simen Ingemundsen (journalist i Randaberg24), forteller at de er reddet.

– Ja, det er vi. Vi så en stund ut til å måtte legge ned, men så fikk nå et tilskudd på 15.000 kroner fra et fond som Green Mountain har. Beløpet redder oss økonomisk og disse midlene betyr også på sikt at deltakerne slipper å ta med sin egen lego på treffene.

Han avslutter:

– Vi var i ferd med å avslutte det hele, for vi hadde under 10 besøkende i snitt hver gang. Så nå håper jeg folk kommer til Legofellesskapet, nå blir det nemlig mye å bygge utover våren