— Regjeringens midler betyr ikke nødvendigvis et bedre økonomisk 2024

Biblioteksjef Sebastian Jazdzewski.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

POLITIKK: Nylig kunne regjeringen melde at de utvider nasjonal bibliotekstrategi. Det skal nå satses mer på bibliotekene, og det ut 2025. Tildelingen av prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekfeltet øker med fem millioner kroner. Midlene skal gå til lesestimuleringstiltak i biblioteket, og vil lyses ut av Nasjonalbiblioteket.

— Dette er generelt sett en god nyhet. All ekstra satsning på kultur må jo tas imot med glede. Særlig i en tid hvor kulturfeltet ikke prioriteres, sier biblioteksjef Sebastian Jazdzewski, og tilføyer.

— Misforstå meg rett: Jeg er veldig klar over at kommuner som opplever sterkt økonomisk press, må prioritere f.eks. helse framfor kulturlivet.

Selv om regjeringen skyter inn ekstra midler, så er det ikke nødvendigvis slik at Randaberg folkebibliotek kommer til å oppleve 2024 som et bedre år økonomimessig.

— Som du ser, kommer disse ekstramidlene til å utlyses via Nasjonalbiblioteket. Med mange søkere og med strenge forutsetninger for å få tilskudd, er det ikke sikkert at det vil være aktuelt for oss å gjøre et forsøk.

Kultur- og likestillingsministeren, Lubna Jaffery.

De ansatte ved biblioteket i Randaberg jobber hardt med å skaffe eksterne midler. Jazdzewski nevner blant annet at årets Hjemsøkt hovedsakelig er finansiert med av midler fra Fritt Ord, Norsk Forfattersentrum og Rogaland fylkesbibliotek.

— En skikkelig bra situasjon ville være dersom en del av det nye tilskuddet fra regjeringen kunne havne hos de enkelte bibliotekene umiddelbart. Og at disse kunne brukes akkurat som bibliotekene selv mente var fornuftig, avslutter Jazdzewski.

Nasjonalbiblioteket følger opp tiltak i strategien, og skal samarbeide med bibliotekene for å bedre tilgangen på digitalt innhold, som aviser, tidsskrift, film og e-bøker. Utvidingen må sees i sammenheng med regjeringens kommende leselyststrategi for å øke leselyst og bygge god lesekultur. Denne strategien kommer i 2024.

— Litteratur og lesing er enormt viktig for deltaking i samfunnet og for demokratiet vårt, men òg for hver og en av oss. Som et åpent og gratis tilbud for alle, har bibliotekene våre en heilt unik mulighet til å spre leseglede hos barn, unge og voksne i hele Noreg. Derfor er det så viktig for oss å fortsette å styrke bibliotekene, sier kultur- og likestillingsminister, Lubna Jaffery, og avslutter.

— Bibliotekene gjør en kjempejobb for å vekke leselyst og nå ut til folk. Vi vil styrke de i det viktige arbeidet de gjør.

I 2023 er totalt 54,7 millioner kroner av spillemiddeloverskudd fra Norsk Tipping fordelt til tiltak i bibliotek.

Publisert: