KIRKEN: I kveld gjorde sokneprest Geoffrey Holtmann sin debut som bokbader foran et fullsatt kirkerom.

Randaberg kirke var stedet, og på agendaen stod noe så kontroversielt som kjønnspolitikk og kampen om virkeligheten.

Det var religionsviter og aktivist Anne Kalvik som ble spurt i detalj om sin nye utgivelse «Kjønnstru: Kampen om røynda».

Holtmann hadde forberedt flere gode og grundige spørsmål i forkant. Sammen klarte de å gå i dybden av Kalvik sitt litterære verk.

– Når vi kristne skal drøfte kjønn og biologi, så går vi som oftest tilbake til Bibelen. Det er vår bok og vår skrift, som vi kristne må forholde oss til, åpnet sokneprest Geoffrey Holtmann.

Kalvik startet med å ta for seg en eldre teori om at måten du oppdras på avgjør hvilket kjønn en får, og en annen teori om at en kan bestemme kjønn utifra omgivelsene. Det er med andre ord mye dramatikk som ligger i bunn av boken til Kalvik.

Foto: Simen Ingemundsen

– Det viser seg at medisinske forsøk og teorier kan gjøre en som menneske sårbart, sier Kalvik og fortsatte.

– Jeg hører fra folk at jeg mangler moral og medmenneskelighet, og at jeg er hatefull og «dehumanitær» når jeg mener at en må underlegge det at en kan være mann selv om en er kvinne og at en kan være kvinne selv om en er mann, og når jeg lufter mine tanker om pride.

Barn blir opplært i dagens samfunn, som Kalvik mener i seg selv er et overgrep og gjør barn forvirret og usikre.

– Jeg skal ikke ta fra folks tanker om kjønn, men det finnes ikke noe annet en to kjønn. Det er sannheten, og det er feil at trosforestillinger går over til å bli fakta. Det er faktisk ikke greit.

Holtmann kom inn på endringer innført i og foreslått for dagens kirke, deriblant kjønnsnøytalitet.

Det er tydelig at likekjønnet vielse ikke er det største problemet i dagens norske kirke.

– Det er helt forferdelig hva kirken har fått beskjed om, sier Kalvik og legger til.

– Dette er noe som ikke angår en sårbar liten gruppe, det angår oss alle.

Holtmann kom inn på det som har med konverteringsterapi og hvor straffbart det er som prest å påvirke en usikker person.

– Du oppsummerer det godt. Ganske utrolig at vi har havnet i en trosforestilling som har fått så stor plass. Foreldre kan i dag ende med seks års fengsel hvis de ikke erkjenner deres barns kjønn, og prøver å påvirke. Det er forferdelig at vi har havnet her, og det faktum at foreldre kan miste foreldreretten sin om en ikke godtar deres barn sitt syn på eget kjønn.

Kalvik fortalte om skole hvor barn lærer om de mange kjønn, og at elever er redde for at foreldrene havner i fengsel ved å fortelle om hvordan foreldrene snakker om temaet hjemme.

– Det er forferdelig å tenke på hvordan samfunnet har blitt, poengterte Kalvik og avslutte.

– Et tredje kjønn er ikke noe som bør bli et faktum.

I slutten ble det åpnet for spørsmål, og Holtmann og Kalvik fikk skryt.

Holtmann gjorde med bokbad noe helt nytt i kirken, og undertegnede gir tommel opp for flere bokbad i kirkerommet.