– Hun har samarbeidet med artister som Bård Halsne og Jonas Fjeld