Liv Berit Bø er månedens frivillige

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

KÅRING:

Randaberg kommune vil gi ekstra honnør og oppmerksomhet til ildsjeler som gjør en ekstraordinær frivillig innsats, hver måned ut 2022, som er Frivillighetens år. Gjennom hele året skal vi feire og vise fram frivilligheten, både nasjonalt og lokalt. Målene for markeringsåret er økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet.,

Det er utrolig mange ildsjeler i kommunen vår, som stiller opp for barn, unge og eldre, og som gjør en ekstra innsats i sitt nærmiljø.

Det kan være han som alltid stiller opp som sjåfør, eller trener eller de som steker vafler til alle anledninger. hun som klipper plenen på lekeplassen hele sommeren, eller de som tar initiativet til sosiale samlinger i sitt nærmiljø/sin velforening. De som har bidratt med hundrevis av timer gjennom mange år, eller de som nettopp har blitt med i frivillig arbeid, men som blir lagt merke til.

,Månedens frivillig i mars er tilknyttet Randaberg menighet og har i en «kvinnealder» stilt opp på svært mange områder av menighetens virksomhet. Hun går med blomsterhilsen til jubilanter, hun har stekt mengder vafler på ulike arrangementer, hun har vært medlem i menighetsrådet og diakoniutvalget over flere år og vært frivillig på åpen kirkestue. Hun er inkluderende, ser alltid nye. Hun er tidvis omtalt som «kirkens nødhjelp» da hun stiller opp, gjerne på kort varsel. Månedens frivillige er i ferd med trappe ned sitt frivillige arbeid noe, men i en alder av 83 år er hun fortsatt i sving! Imponerende! Månedens frivillige i mars måned er:

Liv Berit Bø

!,

Om Randaberg menighet sitt frivilligarbeid:,«Det er alle de frivillige som gjør at vi kan ha et såpass stort og bredt tilbud», sier Inger Anne Solem Ellingsen, daglig leder i Randaberg menighet. I 2021 var det hele 276 personer som la ned frivillig innsats i menigheten,,«Liv Berit bø er en sentral person i Randaberg menighet og en skikkelig «allrounder!», avslutter Ellingsen.

Det er avdelingsleder for fritid Ingunn Moa, folkehelsekoordinator Anne Grødem og daglig leder for Frivillighetens hus Morten Kvanvik Rønne som kårer månedens frivillige.