NOTIS: Julegudstjenestene i Randaberg kirke streames

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

JUL:

I julehøytiden vil det bli sendt flere digitale gudstjenester fra Randaberg kirke. Vi ønsker å invitere alle til å være sammen med oss. Skru på skjermen og delta der du er. 24. desember kan du se en familiegudstjeneste kl. 13.00 og en julaftensgudstjeneste kl. 15.15 fra Randaberg kirke.,1. juledag kan du se en høytidsgudstjeneste kl. 11.00 fra Randaberg kirke.,

Nærmere beskrivelse av de digitale gudstjenstene i jula:

Vi har i år valg å lage en egen gudstjeneste til barna. Dette blir en digital familiegudstjeneste som sendes kl. 13.00 fra Randaberg kirke. Hilde Sande er prest. Her har vi med oss en barnegruppe som synger og det blir noen oppgaver underveis i gudstjenesten som barna kan løse. Det er materielle som kan brukes i forbindelse med familiegudstjeneste. Dette finnes digitalt på Randaberg menighet sin hjemmeside http://www.randaberg.kirken.no

Det sendes julegudstjeneste digitalt fra Randaberg kirke kl. 15.15 på julaften. Geoffrey Holtman er prest, Målfrid vestvik Bjåstad er solist, og Roy Holtan spiller trompet.

Det sendes høytidsgudstjeneste digitalt fra Randaberg kirke kl. 11.00 på 1.juledag. Tomas røsbak er prest. Helle Johanson Lindboe er solist.

De digitale julegudstjenestene kan ses via menigheten sin nettside, https://kirken.no/randaberg, youtube kanal og facebook side.