Langt ifra den tyngste debattboken skrevet

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

BOKANMELDELSE: Anne Kalvig er norsk religionsviter og radikalfeministisk aktivist.

Hun har i årenes løp skrevet en rekke tunge, innholdsrike og kunnskapsrike fagbøker/akademiske bøker, men for første gang er innmaten enkel å lese. Eneste som er tungt med «Kjønnstru - kampen om røynda» er nynorsken.

Kalvig har også bidratt i en rekke utgivelser, med sin religionsvitenskapelige kunnskap.

Boken er en av få bøker skrevet om kjønn, og dekker bredt emnet, som har gått forbi de fleste i stillhet. Faktisk er denne mye tyngre akademisk enn Glenn-Peter Sætre sin bok «To kjønn - evolusjonens største gåte» som ble gitt ut tidligere i år på Kagge forlag. Den var ganske så tynn i forhold.

Kjønn er i dag blitt et «mangfold» og noe som kan velges. Samtidig blir kjønn, som «kjønnsidentitet», forstått som «ditt egentlige jeg». Kalvig stiller spørsmål om konsekvenser disse forestillingene får for barn og unge, og for kvinners rett? Kalvig graver dypt ned i temaet, og kommer med brannfakler for å belyse temaet på en grensesprengende måte.

Dette er en bok som bør bli pensum i grunnskolen, like mye som det kan passe til mer akademiske studier på universitetene. Bokens innhold er ganske hardt, og Kalvig er brutal i sin rett på sak måte å framstille ting på. Hennes måte å uttrykke det som er mellom disse to permene er overraskende og ganske så fabelaktig lagt opp kapittel for kapittel.

Dette er noe forfatteren virkelig har sterke meninger om, men meningene hennes er ikke gjennomgående. Vi snakker her en subjektiv framstilling, med objektive avbrudd som er like interessant som den subjektive framstillingen.

Vi trenger flere slike innføringer for å få debatt, og Kalvig legger ikke skjul på noe, her legges alt fram slik det bør legges fram. Dette er det bidraget som trengtes for å vekke til livs en debatt som til nå har vært tiet. Vi har alle noe å lære av Kalvig sin godt belyste framstilling.

«Kjønnstru - kampen om røynda» får av meg terningkast 6, og i samme slengen vil jeg anbefale boken; «Mennesker, meninger, makter - en introduksjon til religionsvitenskap», som Kalvig har bidratt på (forlag Cappelen Damm).

Publisert: