Morten og hans selskap satser på 20–30.000 publikkummere i salen