Bare småting gjenstår før dette er ferdigstilt

Det er bare småting som gjenstår før nye Torvmyrveien er ferdigstilt.

De gule linjene kom på plass i går kveld/natt til i dag på nye Torvmyrveien. Arbeidet er i sluttfasen og i dag var det befaring.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

ARBEIDER: Det har tatt kortere tid enn man så for så arbeidet med nye Torvmyrveien. På begge sider er det kommet ny gang/sykkelvei, i doble spor etter en dansk løsning. Dansk sykkelløsning betyr hevet sykkelfelt adskilt fra kjørebane og fortau med lav kantstein.

520 meter av det nye er en slik dansk løsning.

I går kveld/natt til i dag kom man et steg videre ferdigstillelse. De gule linjene er på plass, det som skiller kjørebanene. I tillegg er man også i avslutningsfasen når det gjelder montering av lys - og dertil stolper til dette.

I formiddag var det folk fra både Bjelland AS og fra fylkeskommunen på forbefaring. Den nye løsningen er en del av Bymiljøpakken. Det er Bjelland AS som har totalentrprisen på det som nå fremstår omtrent ferdig. I den opprinnelige planen var det satt av å bruke tiden fram til og med oktober, men dette er trolig klart allerede til skolestart i midten av august.

Med på befaring var blant annet Roger Hoftun Eik, som er byggeleder i fylkeskommunen.

— Det er noen få hovedpunkter som gjenstår, merking av sykkelfelt, belysning og støyskjerm. Samtidig er det klart at dato for ferdigstillelse av prosjektet er satt til 16. august.