Ny bilforskrift trer i kraft fra 1. oktober

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

PRESSEMELDING: Statens Vegvesen melder at ny bilforskrift ble vedtatt tirsdag 28. juni 2022, men at den ikke vil tre i kraft før 1. oktober 2022.

Ny typegodkjenningsforordning (EU) 2018/858 og ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 er vedtatt i EU og skal implementeres i ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Vedtakelsen av den nye forskriften har blitt utsatt i flere omganger, men skulle etter planen bli vedtatt og tre i kraft i overgangen juni/juli.

Ny forskrift ble vedtatt tirsdag 28. juni 2022, men den vil ikke tre i kraft før 1. oktober 2022.

Frem til 1. oktober vil bilforskriften 2012 gjelde, og kjøretøy vil som tidligere kunne godkjennes og registreres i henhold til direktiv 2007/46 m.m. frem til denne datoen. Frem til 1. oktober vil det komme kjøretøy som har dokumentasjon etter både 2018/858 og 2019/2144. For å sikre at disse på en smidig måte blir akseptert og registrert er bilforskriften 2012 § 5 endret slik at dette blir ivaretatt.

Hva skjer frem til 1. oktober?

– Bilforskriften 2012 gjelder, se over

– Kjøretøy med dokumentasjon etter 2018/858 (herunder 2019 /2144) aksepteres

– Restkjøretøyperioder som følge av nye krav hjemlet i 2019/2144 utsettes tilsvarende

– Det vil komme ytterligere informasjon om ny bilforskrift når vi nærmer oss 1. oktober

– Kravveileder på vegvesen.no vil være uendret frem til 1. oktober

– Nødvendige endringer på vegvesen.no utføres

Hva skjer etter 1. oktober?

– Ny bilforskrift trer i kraft 1. oktober

– Bilforskriften 2012 oppheves

– Det er overgangsordninger for enkeltgodkjenning av kjøretøy

– Restkjøretøyperiode for typegodkjente kjøretøy etter 2018/858 og 2019/2144 starter (gjelder nye krav med ikrafttredelse fom 6. juli – 30. september 2022)

  1. Nyhet
  2. Trafikkulykker
  3. Bil
  4. EU