Kåring: Randaberg er blant landets aller beste innen dette

Randaberg scorer godt på det som heter Boligvennlighetskåringen, det som er en rangering av norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme det som dreier seg om boligbygging.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

KÅRING:

Det er interesseorganisasjonen Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) som står bak kåringen som er en ny, landsomfattende undersøkelse hvor 119 kommuner er med, etter deres prestasjoner innen boligbygging og tilrettelegging.,

Alle kommuner som er med i kåringen har mer enn 10.000 innbyggere. Randaberg har rundt 11.450 innbyggere per dags dato.

Plasseringen viser at Randaberg kommer godt ut, meget godt blant 119 kommuner.

Det er altså to forhold som er avgjørende:

  • Plassering på boligvennlighet
  • Plassering på tilrettelegging

Forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har betydning for kommunens evne til å bygge og tilrettelegge for nok boliger.

Ut fra dette dannes det en indikator, eller resultatliste målt ut etter forskjellige forhold. Randaberg er faktisk inne på topp 10 listen over den ene oversikten for hele landet. og på 17 plass på den andre listen.

Plassering for Randaberg er disse - og gjelder altså for hele landet sett under ett.

Plassering for boligvennlighet9
Plassering for tilrettelegging17
Plassering for boligbygging20

Du kan lese mer om undersøkelsen her.