MOMS: Det dreier seg om søknader om momskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Nå er døra for søknader åpnet opp og det er med andre ord bare å søke.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av to milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. En del av disse finner man i Randaberg.

Denne ordningen er med å fremme frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

For å søke må man være med i Frivilligregisteret.

I fjor var det en rekke lokale som fikk midler, og for en del gode midler.

Her er de lokale utbetalinger i fjor. Beløp i hele 1.000.

* RANDABERG ALLIANSE IDRETTSLAG TURN 41 871
* RANDABERG ALLIANSE-IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPE 526.303
* RANDABERG ALLIANSE-IDRETTSLAG VOLLEYBALL 111.130
* RANDABERG BORDTENNISKLUBB 2.463
* RANDABERG GOLFKLUBB 186.446
* RANDABERG HÅNDBALLKLUBB 60. 396
* RANDABERG IL SVØMMING 143.091
* RANDABERG KARATEKLUBB 27.574
* RANDABERG MOTORSYKKELKLUBB 9.991
* RANDABERG OG VIBA RYTTERSPORTSKLUBB 13.927
* RANDABERG SYKKELKLUBB 4.003
*RANDABERG TENNISKLUBB 59.214