Leserbrev: – Kanskje foreldregruppen burde ta innover seg at kommunen de siste fire år har fått en svært svekket økonomi

Det er temperatur i saken rundt skolestruktur. Her er Høyres Bjørn Kahrs leserbrev.

Høyres Bjørn Kahrs i leserbrev om skolestruktur.
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERBREV: Når jeg nå leser svar og leserinnlegg fra Foreldregruppen ved Harestad skoles tilsvar til Renate Kolnes leserinnlegg må jeg gi utrykk for en sterk bekymring når Foreldregruppen antesiperer hvordan skolestrukturen vil se ut i etter skoleåret 2024/2025.

Her må jeg minne om at alternativ 1, 2, 3 og 4 har vært ute på høring. Nå har kommunestyret bedt om at alternativ 5 og 6 legges ut på ny høring for at kommunestyre kan treffe en riktig beslutning. Her er det ikke truffet en konklusjon om hva som vil bli utfallet i skoleåret 2024/2025.

Det er uansett et faktum at status på barnetrinnet ved gamle Harestad skole har behov for en signifikant opprustning om denne skulle bestå, noe som vanskeliggjør den fremtidige økonomiske situasjonen Randaberg nå er i. Dette sammenholdt med en stor elevnedgang i årene som kommer, så vil det kreve at kommunen må treffe tiltak som er bærekraftig i et fremtidsperspektiv. 

Hvis kommunestyret kommer til at alternativ 5 eller 6 skulle bli aktuell og at gamle Harestad skole skal rives, vil de økonomiske midler fra salg av skoletomten bli avsatt til en fremtidig ny Harestad skole byggetrinn II. 

Vi her i Randaberg sammenligner oss med andre skoler i Rogaland, og jeg nevner skolene i Gjesdal, Strand, Hå, Klepp og Time. Her er det store avstander mellom skole og hjem som ligger langt utenfor det våre elever må forholde seg til dersom dette skulle bli aktuelt. 

Uten å sammenligne så hadde jeg selv 30 – 45 minutter med buss hver vei for å komme til min ungdomsskole. Dette var ikke på Helgeland, men i gamle Fana (Bergen kommune). I Randaberg kan vi krysse hele kommunen på under 15 minutter. At noen må bruke mer enn 5 minutter i gangtid tror jeg resten av Norge ville undres over at var et problem.

Er vi kanskje litt bortskjemt? Minner også om at noen av våre elever ved Harestad skole i dag faktisk tar buss til skolen.

Kanskje foreldregruppen burde ta innover seg at kommunen de siste 4 år har fått en svært svekket økonomi. Her er det et faktum at det må treffes kraftfulle grep om ikke kommunen skal bli satt under Statsforvalterens Administrasjon (ROBEK kommune).

Vi er en av kommunene i Rogaland som har den svakeste økonomien, og situasjonen er nå svært alvorlig. Nå er tiden inne for at vi må snu på hver eneste kommunekrone. Vi i kommunestyret sammen med Kommunedirektøren har en viktig oppgave foran oss med å likefordele de økonomiske midlene til alle tjenesteområdene, samt sørge for at kommunen igjen får en robust kommuneøkonomi. 

Som Renate Kolnes behørig har kommentert, så vil skolene i Randaberg fremdeles bli tilgodesett med mer enn de sammenlignbare kommuner. Kanskje vi har noe å lære fra hvordan våre nabokommuner drifter sine skoler? 

Næringslivet, andre organisasjoner og institusjoner har i mange tidligere år vært inne i vanskelige tider. Gjennom effektivisering, snu på hver krone og tenkt kreativt har disse demonstrert at det vil være mulig å komme gjennom de vanskelige årene. 

Vi stoler på at skolene i Randaberg driftes på en forsvarlig måte og at vi holder oss godt innenfor regelverksrammene.

PS: Husk at konklusjon i skolesaken ikke er truffet.

Jeg håper at vi sammen kan leve opp til «skolemottoet» «Sammen skaper vi».

Med hilsen

Bjørn Kahrs (Høyre)

Publisert: