Mistanke om Newcastle disease i fjørfebesetning på Randaberg

Newcastlesjuke (Newcastle disease – ND) er en svært alvorlig fjørfesjukdom der årsaken er en infeksjon med eit paramyxovirus. Nå er det mistanke om dette i en besetning på Randaberg

  • Per Thime
Publisert:

FJØRFE: Randaberg24 får bekrefet fra flere kilder at det er mistanke om fuglesykdommen Newcastlesyke på en besetning høns på Randaberg.

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Risiko for smitte til mennesker er svært lav.

Det er foretatt prøver fra besetningen høns - og disse er på analyse, men det er ventet svar om kort tid.

Randaberg24 kjenner til at det i går var møtevirksomhet hvor flere instanser var med. Mattilsynet, Statsforvalteren, Veterinærinstituttet, kommune og flere andre.

Hvis det viser så å være en smittet besetning på Randaberg, så vil det få store følger for resten av kommunen, men også utenfor kommunegrensene.

Via Mattilsynet sine sider går det blant annet fram:

Det blir innført vernesone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten eventuelt blir påvist. I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte forbudt. Alle disse tiltakene blir innført for å hindre smitte. Det er mulig å søke lokalt mattilsyn om unntak fra forbudene.

Prøvesvarene foreligger ikke, men de skal være kort tid unna. Den aktuelle besetningen skal bestå av rundt 7.500 høns.

Tidligere i uka ble en besetning på rundt 14.000 dyr på Kverneland i Time kommune, avlivet.

Randaberg24 har vært i kontakt med Mattilsynet i Rogaland, hvor vi får opplyst at prøvene som er tatt, forventes i løpet av ettermiddagen eller kvelden.