POSTLISTE: Det er i kommunens postliste det går fram at det kan bli ny aktivitet, men ikke butikkdrift i dette tilfellet.

Det er i lokalene der Randaberg Zoo holdt til det er snakk om. Lokalet i Randabergveien 310 står ledig, men eier av bygget har fått henvendelse for utleie.

Ifølge brevet som er sendt kommunen er det Randaberg karateklubb som har vist interesse for å leie lokalen for trening.

Eier av bygget spør i sin henvendelse til kommunen om tillatelse til å leie ut til en slik organisasjon.

Samtidig gjøres det klart at det er viktig å fortsatt kunne bruke lokalene som lokaler for butikk ved en senere anledning.

De etterspør om de da kan miste den aktuelle reguleringen som butikklokale ved å leie ut til en karateklubb.

Kommunen har så langt ikke svart på henvendelsen.