– Hvorfor skal modell 5 henge over oss og gi usikkerhet

I neste uke avgjøres skolestrukturen. Her er foreldregruppen med nytt leserbrev.

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERBREV: Politikerne sier nå både ja og nei til Harestad skolekrets, og det skaper usikkerhet om hvor barnevennlig det er å bosette seg i Randaberg sentrum.
Vi vil igjen berømme politikerne for at de lyttet til innbyggerne i saken om skolestruktur, og lar Harestad skole, Torvmyrveien 7, bestå i mange år til som de sier. Hvor mange år det betyr vet vi ikke. Det hevdes at ved et bra vedlikehold kan den bli brukt i 10-15 år til.

I første pressemelding fra 13.2 sa KrF, SP og Høyre at det var viktig for dem å lytte til
innbyggerne og de derfor ønsker å beholde Harestad barneskole i mange år til. De sa videre at det er viktig å gi barna våre trygghet og forutsigbarhet for fremtidens skole i Randaberg, legge til rette for gode oppvekstsvilkår i kommunen vår og dette gjør vi ved å ha gode nærskoler, og vi ønsker at flere barnefamilier skal se de flotte oppvekstmulighetene vi har i den grønne landsbyen.

Det er derfor viktig å opprettholde en nærskole både på Goa, Grødem og Harestad.
I pressemeldingen som kom 21.2 hadde de også fått Frp med seg på laget, og har nå
fremmet et forslag til vedtak. (Se forslaget nederst i leserinnlegget)

Konsekvensene ved at vedtaket inneholder modell 5, er at hvis Harestad skole utsettes for uforutsette ting som gjør at skolen ikke kan driftes, må 1-7 klasse overføres til Goa og Grødem skole midlertidig. Da vil alle ungdommene på Goa og Grødem flyttes til Harestad skole, Torvmyrveien 22.

Hva betyr midlertidig? I årevis inntil kommunen har råd til ny skole?
Hvor går grensen på hva kommunen er villig til å bruke på vedlikehold? For det er kun
økonomi som spiller inn her. Hvis kommunen bruker nok penger til vedlikehold av Harestad 7 er ikke backup planen med modell 5 nødvendig. Ved å ha med modell 5 i det nye forslaget kan man spørre seg selv om dette er Høyres og Frps metode for å tvinge igjennom sitt mål om felles ungdomsskole, på bekostning av
barneskoleelevene i sentrum.

I HOL og Formannskapet bestemte Frp, SP, Krf og Høyre at vedtaket skulle stemmes over samlet i kommunestyret, mens Ap og Venstre ønsker at de skal ha muligheten til å stemme punktvis på vedtaket. Ved å stemme punktvis kan partiene velge hvilke punkter de ønsker å ha med i vedtaket, og de som er uenig at modell 5 skal kunne få stemme imot dette.

Politikerne bør respektere høringsresultatet og ta modell 5 helt bort. 75% av de som svarte ønsket modell 1. Hvorfor skal vi ha en backup plan for Harestad skole, men ikke for Goa og Grødem? Hvorfor skal modell 5 henge over oss og gi usikkerhet til innbyggere, lærere og barn? Det eneste rette her er å vedlikeholde Harestad skole nr. 7, frem til ny barneskole står klar til bruk.

Da har dere hørt på folket.

Lag en bærekraftig og fremtidsrettet plan som faktisk som sikrer at vi kan gi barna, lærerne og innbyggere den tryggheten og forutsigbarheten som politikerne så fint sier at de vil gi oss.

Hilsen Sissel Dahl, Monica Johnsen, Marita Rønning Ørn, Arnstein Wee, Leidulf Øvrebø, Ørjan Einarson og Thor Geir Harestad

Publisert: