PRESSEMELDING: Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 9. - 18. september. 2022 er frivillighetens år, og Strandryddeuka er ett av signalarrangementene.

Hva er Strandryddeuka?

Det hele startet med den store Strandryddedagen i 2011, etter hvert ble interessen så stor at ryddedagen utviklet seg til å bli et ukelangt arrangement hver høst. Strandryddeuka er Norges største kollektive ryddedugnad og ville ikke vært mulig uten landets frivillige.

I år er det Frivillighetens år og Strandryddeuka er et av signalarrangementene som markerer hva frivillighet kan få til. Strandryddeuka har for mange blitt en tradisjon, og engasjerer et stort antall mennesker. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Alt fra små til store aksjoner bidrar til en renere natur. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også!

Det er Hold Norge Rent, der Friluftsrådene og Friluftsrådenes landsforbund er viktige medlemmer og støttespillere, som står bak stranryddeuka. Tidligere var Strandryddeuka og -dagen på våren. Av hensyn til hekkende fugl er tidspunktene flytta til høsten.

Søppelposer og nedgravd kontainer ved Vistestranden og Sandestranden.

Langs Jærksyten er det satt ut bokser med poser man kan bruke til strandrydding. I Randaberg finner du to stasjoner, ved Vistestranden og Sandestranden. Boksene er satt ut med støtte fra Fredrik Hermansens Minnefond. Det ligger store og små søppelposer i boksene slik at man enkelt kan ta med seg en pose og rydde litt søppel når man går på tur. Ved alle boksene er det nedgravd kontainere eller søppelkasser man kan kaste strandsøppelet i. Er det store ting som f.eks. fiskekasser, kanner og blåser settes disse inntil søppelkassen, men sikres slik at det ikke blåser bort.