Ny undergang under E39 kan få følger for eiendommer

Statens vegvesen varslet oppstart av planarbeid for detaljregulering for E39 Smiene–Harestad allerede i august 2014.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

VEIER: Siden har det vært mye planlegging og mye skrevet, men man er ikke der at man er klar for å sette i gang.

Men, plangrensen for prosjektet skal etter planen utvides, melder Statens vegvesen. På kommunen sin nettside kan man lese seg til at endringer og optimaliseringer av planen har ført til at det er behov for noen mindre justeringer av planområdet. Skriftlig varsel om utvidelsen er sendt til direkte berørte og naboer.

Statens vegvesen planlegger å ha ferdig et utkast til reguleringsplan høsten 2023.

Da skal det også være med justerte planområder for Randaberg.

Det finnes også andre utvidelser som berører strekningen, men disse ligger i Stavanger kommunen.

Utvidet planområde 3
Behov for å snu avkjørselen til Randabergveien 277 og 279. Vil benytte samme adkomstveg som Randabergveien 281.

Utvidet planområde 4
4a - nytt kryss sør for Høiesvingen medfører behov for større arealer. Det skal også kobles mot Tastamyrveien, der det er flere mulige plasseringer og kryssløsninger (ikke avklart) for koblingen. 4b - viser utvidet planområde 4 mot boligområde i vest i større målestokk enn skisse 4a.

Utvidet planområde 5
Dersom det blir halvt kryss på Tasta (sør for Høiesvingen), vil ramper i nytt kryss gi behov for noe større areal.

Utvidet planområde 6
Mulig alternativ for adkomst til Nordalsvingene vil gi behov for utvidelse av dagens vegarealer.

Publisert: