VIND: – Dette er noe kommunen raskt kunne stille seg positiv til. Med tanke på kapasitetsutfordringene vi står i rundt strømnettet, skulle det bare mangle om vi ikke støttet dette. Miljøprofilen og gevinsten til et slik prosjekt er enorm.

Det sier Idar Goa, avdelingsleder i Teknisk drift i Randaberg kommune, til Randaberg24. For rundt et år siden ble kommunen kontaktet av Gunvald Gundersen, som ønsket å legge frem et prosjekt for etablering av en liten vindmøllepark ved Vanntårnet.

– Det snakkes mye om bærekraft, høye strømpriser og kapasitetsproblemer. Men vi må bevege oss fra snakk til handling. Vi har flere områder i kommunen som kan fylles med vindmøller, og Vanntårnet er en naturlig plass å starte, sier Gundersen.

Han får støtte av Goa, som sier at området ved Vanntårnet stort sett bare blir brukt til helgefyll av ungdommer og dermed egner seg godt til å bli brukt til noe litt mer produktivt.

– Her får en vind fra alle retninger. Beregningene som er gjort viser at vindturbinene kan produsere strøm nesten hver dag, sier Goa.

Idar Goa, avdelingsleder i Teknisk drift i Randaberg kommune. Foto: Arkivbilde.

Vil se på ekspandering etter hvert

Planen er å starte med fire vindmøller, men i kontrakten med Gundersen er det opsjon på ytterligere to ved Vanntårnet. Det skal i løpet av april måned også gjøres et forprosjekt rundt å se på Randabergfjellet som et mulig neste sted i ekspanderingen.

– Dersom vi skal være «Den grønne landsbyen», bør vi også vise at vi er langt fremme når det kommer til fornybar energi. Jeg håper vi kan fylle hele Randaberg med møller, og at dette nesten kan bli et turistmål i seg selv, sier Gundersen.

– Det hadde vært utrolig kult om vi kunne vært Norges minste landfaste kommune, men likevel hatt flest møller av alle kommuner i landet, fortsetter han.

Gundersen med investor i boks, Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen. Foto: Simen Ingemundsen

Det ligger imidlertid noen år frem i tid. Det starter altså med disse fire turbinene som skal etableres på Vanntårnet. Og skal vi tro Gundersen, er det kun detaljer som gjenstår før første spadetak tas.

I tillegg til at Randaberg kommune har sagt seg villig til å ta en del av regningen, har Gundersen nemlig også fått med seg Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen, som investor. Finansieringen er derfor allerede på plass.

Idar Goa sier kommunen ser på det som en god investering.

– Det er flere positive ringvirkninger ved dette – blant annet at vi kan tilby bobilturister gratis, fornybar strøm, sier Goa.

Gunvald Gundersen gleder seg over at kommunen er positiv. Foto: Simen Ingemundsen

Skeptiske naboer

Randaberg24 har snakket med noen av de nærmeste naboene til Vanntårnet, og flere stiller seg svært kritisk til ideen. Fredrik Fornes bor i Varen 1, kun et steinkast unna der de fire turbinene blir satt opp. Han er bekymret for blant annet støynivået.

– Gunvald gjør mye bra for kommunen, men dette er rett og slett en hårreisende dårlig idé. Han burde holde seg til Liverpool og rådyrjakt. Lydforurensingen er én ting, men hva med truede fuglearter som vil bli drept, og et flott turområde for oss hundeeiere som nå ødelegges, sier Fornes.

Utsikten fra Vanntårnet. Foto: Simen Ingemundsen

– Jeg stusser også veldig over at Gundersen ikke har nevnt dette for Varen Velforening, om dette er et prosjekt som er gått over et år og allerede er kommet så langt, sier han.

Han varsler at velforeningen vil ta opp saken på sitt neste møte og se på hvordan de skal gå frem for å få stoppet prosjektet.

Spørsmålet er om det ikke allerede er for sent.

– Vi må spørre oss selv hva som er viktigst: Litt støy og et par døde fugler, eller at Randaberg kommune kan bli et turistmål som Norges fornybar-hovedstad. Tenk så kult det blir med et skilt ved kommuneporten med teksten «Velkommen til møllebyen Randaberg – vi blåser liv i fremtiden», avslutter Gundersen.