I går trådte NAV sin ny ungdomsgaranti i kraft

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) under den muntlige spørretimen i Stortinget.
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

ARBEIDSLIV: Regjeringen styrker innsatsen overfor unge som har falt utenfor og trenger hjelp til å komme i arbeid. Derfor innføres en ny ungdomsgaranti i regi av NAV som trer i kraft 1. juli.

— Regjeringens nye ungdomsgaranti skal handle om det jeg kaller de tre t-ene: tidlig, tett og tilpasset oppfølging av unge som trenger ekstra hjelp for komme i arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Unge som står utenfor arbeidslivet har ulike utfordringer. Det kan være lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående opplæring, nedsatt arbeidsevne eller andre helseproblemer. Samtidig stilles det høye krav til kompetanse i arbeidslivet. Iverksettingen av ungdomsgarantien betyr mer tid til å følge opp unge slik at de kan komme i jobb.

Fast kontaktperson i NAV

Alle i målgruppen skal få en fast kontaktperson i NAV. I dialog med den unge, arbeidsgivere, helsetjenesten og utdanningssektoren skal de finne fram til mulige løsninger. Dette skal bidra til at unge blir avklart og kvalifisert for ledige stillinger.

— Dette vil også gi mulighet å fullføre fagbrev eller annen videregående opplæring for unge som trenger det for å komme i arbeid, sier Mjøs Persen.

Ungdomsgarantien gjelder personer mellom 16 og 30 år som har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Det betyr at oppfølgingen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger, behov, jobbønsker og situasjonen i arbeidsmarkedet. Brukermedvirkning er viktig og den unge skal ha en aktiv rolle i planleggingen av aktiviteter.

Styrker bemanningen

For å gjennomføre ungdomsgarantien må bemanningen i NAV styrkes. I 2023 er det bevilget 175 millioner kroner til dette. Regjeringen vil også i statsbudsjettet for 2024 foreslå å bevilge 380 millioner kroner til økt bemanning og kompetanseheving NAV.

— Unge står på startstreken til arbeidslivet. De har mange yrkesaktive år foran seg dersom de får mulighet til det. Derfor er det viktig at terskelen for å komme i kontakt med NAV er lav. Vi må komme i forkant av at mennesker faller utenfor, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vedtatt å forskriftsfeste ungdomsgarantien. Dette tydeliggjør garantiens formål, innhold og målgruppe.

Publisert: