Det søkes i disse dager om å etablere flere nedgravde kontainere