UNDERSØKELSE: Alle kommunene i fylket har svart på undersøkelsen, en undersøkelse som i flere år har vist en positiv utvikling i tallet på kommuner som oppfyller krav om beredskapsplikt.

Resultatet frå Kommuneundersøkelse til DSB i 2023, viser at 32 prosent av kommunene i Norge har en helhetlig ROS som er mer enn 4 år gammel. Av kommunene i Rogaland er det 22 prosent som har ein ROS-analyse som er fra 2018 eller tidligere, noe som er en økning. 78 prosent av kommunene i landet har utarbeidet beredskapsplan med utgangspunkt i helhetlig ROS. Av kommunene i Rogaland svarer 91,3 prosent «ja» på det spørsmålet.

I Rogaland svarer 12 av 23 kommuner at de har en oppdatert beredskapsplan. Randaberg kommune har inngått et samarbeid med Sola kommune rundt dette med beredskap og har således ikke gode resultater på området for 2023.

Det henger blant annet sammen med at vedkommende som hadde et stort ansvar for dette i kommunen, og som gjorde en god jobb, er blitt pensjonist.

Uansett; det har sendt kommunen ned i det som er rød sone, men ikke den mørkeste rødfargen, som Sauda kommune har.

Lund, Randaberg og Gjesdal er i den røde sonen. Randaberg med en score på 24,5 poeng. Oppe i toppen er Stavanger og Sandnes i den grønneste sonen, begge med 40 poeng og godt foran Tysvær på 3. plass.

LES MER HER

Dette er kommunetrappa for Rogaland. Foto: Statsforvalteren i Rogaland

– Etter mange år med positiv utvikling ser vi denne gang et klart svakere resultat. Det er skuffende. Detvi trekker fram som positivt i kommunetrappa for 2022 var at kommunene hadde blitt flinke til å revidere overordnet bare orundt halvparten av kommunene som har revidert beredskapsplanen det siste året, sier fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen i en kommentar på Statsforvalterens nettside.

Så er det ventet at Randaberg kryper opp til årets undersøkelse etter inngått samarbeid med Sola kommune. Sistnevnte kommune har en score på 33,75 – og er i gul sone.