ARBEIDSMARKEDET: Når utgangen av oktober nærmer seg er det ikke mange nye muligheter på jobbmarkedet i kommunen.

Dagens oversikt viser at det er snakk om 22 stillinger. Via Nav sine sider kan man se at dette er stillinger innen kommunesektoren, men også innen annen virksomhet.

Den aller siste nye som er meldt inn er en jobb i forbindelse med Rogfast-byggingen. Kontrollingeniører på Rogfastprosjektet dreier seg blant annet om geologisk kartlegging, fjellsikring og kartlegging av forskjellige ting som har med vann og frostsikring å gjøre.

I Randaberg kommune er det også behov for flere i arbeid, og som alltid er det et behov innenfor helse, som ringevikarer, helsefagarbeidere eller sykepleier/vernepleier