POLITIET: Det er Politimesteren i Sør-Rogaland som har gitt et forelegg til en kvinne i Randaberg.

Forelegget er for flere ting samme dag.

* Kjøring i høy fart, 82 km/t på E39 Mekjarvikveien

* Påvirket av amfetamin

* Kjørte uten gyldig førerkort

Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten

Vedtas forelegget så skal kvinnen betale 16.000 kroner.

Hvis kvinnen ikke vedtar forelegget, vil saken sendes til retten. Hun kan da få krav om å betale saksomkostninger til det offentlige. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 19.000 kroner, eller 19 dager i fengsel hvis det ikke er mulig å kreve inn boten.

Det er svarplikt, men det er også frivillig om vedkommende vil godta forelegget.

Når det gjelder bruk av amfetamin, så ble det ved blodprøve tatt av henne samme kveld, vist påvirkningsgrad tilsvarende over 0,2 i promille.