Harald Eia selger dårlig, men Torgeir Nes har troen