Nye investeringer: Flere ting innen helse - 53 millioner foreslås i dette området