KIRKE: I dag er det langfredag, Herrens lidelsesdag, den dagen Jesus Kristus døde på korset for våre synder.

Prest for pasjonsgudstjenesten var Eivind Kråvik.

Gjennom gudstjenesten tok Kråvik, og flere aktører de oppmøtte i benkeradene med gjennom Jesus lidelseshistorie, hvor Jesus ble dømt til døden, mishandlet under Pontius Pilatus og korsfestet sammen med to andre kriminelle.

Foto: Simen Ingemundsen
Foto: Simen Ingemundsen

Det var ganske sterk å sitte å høre på Jesus lidelseshistorie, og en skjønner da hvilken byrde Jesus tok på seg, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Salmene ble ikke vist på skjerm som de pleier. Ved inngangspartiet fikk alle utdelt hver sin salmebok, hvilken sang som til enhver tid skulle synges styrte Kråvik, og leste opp nummeret i salmeboken.

Organist Tor Kjetil Espedal sørget for å sette toner til salmene.

Mange hadde valgt å ta turen til kirken, og i benkene satt folk som sokner til Randaberg og Grødem menighet. Noen tok også til tårene grunnet det sterke som ble formidlet fra skriftene.

Foto: Simen Ingemundsen
Foto: Simen Ingemundsen

Dette skriver Bibelselskapet om dagen;

I evangeliene leser vi om hvordan Jesus, etter å ha spist sammen med disiplene for siste gang, tar dem med til en hage litt utenfor Jerusalem som heter Getsemane. Det er der Judas peker ut Jesus for øversteprestenes styrker som arresterer Jesus. Det skjer på skjærtorsdag.

Jesus føres deretter til forhør og tortur hos den romerske stattholder Pontius Pilatus. Etter at han har blitt dømt, blir Jesus ført til Golgata, begravelses- og henrettelsesplassen utenfor Jerusalem. Anklagen mot ham er at han har utropt seg selv til jødenes konge, og han blir ydmyket ved at han får en tornekrone på hodet.

Jesus blir dømt til døden fordi han blir oppfattet som en opprører og en mulig trussel mot romerne som hadde besatt landet. Religiøst sett anklages og dømmes Jesus fordi han gjør seg selv lik Gud, og det kan intet menneske gjøre.

Jesus bærer selv sitt kors - i hvert fall tverrbjelken han siden skal henges opp på. På Golgata slår soldatene nagler gjennom Jesu hender og føtter slik at han festes til korset.

Jesus døde på korset, men etter døden gjenoppsto han som vi hører om på påskedag. Derfor er korset kristendommens symbol, for det minner oss om at Jesus døde for menneskenes skyld, og at han ved sin oppstandelse brøt dødens makt.