RELIGION: I morgen er det langfredag, og pasjonsgudstjeneste med Eivind Kråvik i Randaberg kirke.

I anledning morgendagen har Randaberg24 pratet med Kråvik, om hva dagen betyr for han, hvordan gudstjenesten blir og hvordan det er å tenke på hvilke lidelser Jesus gikk igjennom.

Bibelselskapet skriver følgende om dagen; Langfredag har fått sitt navn fordi det er dagen da Jesus blir pint og dør på korset. Derfor er dagen lang og sorgtung. Men det er også en dag for håp og glede, noe det engelske navnet «Good Friday» vitner om. Langfredagens tekster finner du i Matt 26,30-27,50.

Foto: Pixabay, geralt

– Vi lever etter oppstandelsen og kan se Jesus død på korset i lys av oppstandelsen. På korset seirer Jesus over døden, det onde og soner verdens synd. Når Jesus dør rives forhenget i tempelet i to og veien inn til Gud åpnes. Jesus død og oppstandelse er verdens beste budskap om hvordan Gud gir oss sin frelse og kjærlighet til alle mennesker. For meg er det verdens beste budskap, sier Kråvik.

Gudstjenesten i morgen blir noe spesiell;

– I morgen skal vi lese Jesus lidelseshistorien slik det står i Markusevangeliet. Gudstjenesten vil bygges opp rundt Jesus lidelseshistorie.

Kråvik ser nye sider ved påskens budskap hvert år, og på den måten får er styrket syn på hva budskapet betyr for oss;

– Jeg vil oppfordre alle til å delta i påskens gudstjenester hvor denne feires og oppdage selv hva Jesus gikk igjennom for oss, avslutter Kråvik, og ønsker samtidig god påske til Randaberg24 sine lesere.