RÅDYR: Det er i dag 16 rådyrvald, et avgrenset område for rådyrjakt, i Randaberg. Fellingstillatelsene gis årlig basert på størrelsen av valdet, det vil si 300 dekar per dyr.

Tidligere denne uka var det møte i Viltnemda, ei nemd som ledes av Høyres Bjørn Kahrs.

Hvert år blir det gitt fellingstillatelser or et antall rådyr her i kommunen. Oversikten under viser tillatelser gitt over flere år.

Foto: Randaberg kommune

Under møte denne uka ble det orientert om året 2022.

– Felling av rådyr i vanlig jakt har de siste tre årene, 2020, -21 og -22, holdt seg på rundt 50 dyr. I samme periode har skadefellingen holdt seg på rundt 10 dyr, noe som er en liten nedgang fra 2019/-20, heter det.

Man har også statistikk for det som omtales som fallvirt, inkludert skadefellinger av rådyr. Oversikten som går fra 2009 og fram til i dag, viser at det hvert år er flere påkjørsler av rådyr i kommunen. I fjor var det flest slike påkjørsler på E39 Mekjarvikveien, som det også har vært de siste årene.

Oversikten viser fallvilt fra 2009 og fram til 2022. Foto: Randaberg kommune

Leder av Viltnemda, Bjørn Kahrs (H), foreslo at det settes en kvote på fem dyr på toppen av gitte fellingstillatelser, som kan fordeles til vald som har gjort ferdig felling før 15.10, for å stimulere til tidlig jakt for å redusere skader gjort av rådyr senere på året.

Forslaget til Kahrs ble vedtatt.

Bjørn Kahrs (H) er leder av Viltnemda i Randaberg. Foto: Per Thime