– Jeg mener det er på tide å gi de politiske partiene i Randaberg «et spark i rauå»

Hvorfor blir stort sett menn kumulert på valglistene i Randaberg?

På dette bildet er det flest menn, bare noen få kvinner. Ikke helt ulikt andelen som er i lokalpolitikken i Randaberg. – Dette bør det bli slutt på, mener redaktøren i denne kommentaren.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

KOMMENTAR: I disse dager foregår det ganske sikkert forhandlinger i kommunen, blant de politiske partiene som skal styre de neste fire årene.

Lykke til med det, forhandlingene altså!

For jeg ser faktisk for meg at de fort kan ha noen utfordringer med å bli enige seg imellom. Årsaken til det er blant annet det som har med andel av kvinner inn i de forskjellige utvalgene - og mangel på kumulerte kvinner som sto på listene til de politiske partiene.

Når det nye kommunestyret skal settes 5. oktober skjer det med 20 menn, noen godt voksne, og med 7 kvinner.

Det er dårlig - og for dårlig.

Men, ser man på listene til kommunevalget som nylig ble avsluttet så kan jeg legge til at partiene har seg selv å takke for det, blant annet fordi det er lagt opp til for få kvinner på de to-tre første plassene på listene, de kumulerte plassene.

Jeg sjekket listene - se under - over hvor mange kvinner som var kumulert.

Altså, bare 8 av 23 kumulerte var kvinner. Prosentandelen er klart i mindretall for kvinner enn for menn.

Hvorfor, det er det er ikke godt å si, men jeg mener det er på tide å gi de politiske partiene i Randaberg «et spark i rauå» - eller skjerp dere, hvis det er et bedre utrykk.

Allerede om fire år bør det være slik at det skal være et likt antall kvinner som skal være kumulert - og ikke en mye større prosentvis andel som er menn, for det er ingen som helst grunn til.

Når utvalg skal settes for de neste fire årene er jeg nemlig ganske sikker på at det vil bli mye diskusjon, for det er krav i utvalgene om hvor mange som skal være kvinner - noe som samtlige partier som skal være representert burde vite for leeeenge siden.

Det er imidlertid ikke gjort noe med dette - og det er i beste fall svakt, men det er mest elendig håndtert av de respektive partiene. Her skal jeg ikke feie alle under samme kam, for noen partier er selvsagt bedre enn andre.

På valglistene sto det ved kommunevalget 54 kvinner, mens det var 144 menn, altså en meget betydelig forskjell.

Jeg vet også at det er politikere som reagerer på dette og at man bør ta tak i dette med kumuleringer. I Randaberg er det flere flinke politikere, men kjære dere; det er også mange kvinner blant disse. Ikke hold dem tilbake, for politikken i Randaberg er dessverre mannsdominert - og slik skal det sannelig ikke være.

Ta tak, lag til regler, nye regler om lik andel kvinner som kumulerte, da kan dette blir bra - og forhandlinger om plasser i utvalg kan også bli noe enklere - og ikke en masse diskusjon og småkrangler partiene imellom, som jeg faktisk ser at det kan være omtrent på dette tidspunktet.

Per Thime

Redaktør, Randaberg24

Publisert: