140 idrettsanlegg i fylke får totalt 183 millioner, sjekk hva Randaberg kommune får

Frifot-anlegget på Grødem får litt i overkant av tre kvart million.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

MIDLER: Rogaland fylkeskommune har på oppdrag fra kultur- og likestillingsdepartementet fått ansvaret for å fordele pengene som hvert år blir stilt til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland.

Spillemiddelordningen er en del av Norsk Tippings overskudd.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Søknader for 569 millioner

Til hovedfordelingen av årets spillemidler har fylkeskommunen mottatt 521 søknader med en samlet søknadssum på 569.370.000 kroner.

140 søknader får til sammen tildelt 183.331.000 kroner.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 25. mai blant annet at Randaberg kommune får i underkant av 1 million til følgende anlegg:

Grødem skole frifot-anlegg får 797.000 kroner og Randabergfjellet gapahuk får de resterende 160.000 kronene.

Publisert: