ØKONOMI: – Samlet forbruksgjeld blant nordmenn utgjorde 161,6 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal i 2024. Det er 8,1 milliarder kroner høyere enn ett år tidligere, skriver Finanstilsynet i deres rapport om utviklingen i forbruksgjelden.

Økningen er på 5,3 prosent mot samme tid i 2023. Forbruksgjelden falt mye mellom 2019 og 2022, men siden har den økt igjen.

– Den rentebærende delen av gjeldsmassen økte med 3,7 milliarder kroner, mens volumet av ikke-rentebærende gjeld økte med 4,4 milliarder. Veksten i ikke-rentebærende gjeld kan knyttes til økt bruk av rammekreditter som nedbetales før forfall, skriver tilsynet.

Ikke bare øker forbruksgjelden, men det er også flere som ikke greier å betale for seg. Ved utgangen av 2023 hadde 18 inkassoforetak forbruksgjeld til inndrivelse. Totalt 653.000 saker var knyttet til forbruksgjeld. Det er 17.300 flere enn året før.

I Finanstilsynets utvalgsundersøkelse av 26 foretak som tilbyr forbrukslån kom det fram at forbrukslån til norske kunder økte med 1,6 prosent i 2023.

(©NTB)