PENGER: Det er Bispedømmerådet som hvert år deler ut midler til trosopplæring for dem mellom 0–18 år.

Tungenes Prosti har fått midler fra rådet for inneværende år.

* Randaberg kirkelige fellesråd er tildelt kroner 987.000.

Dette er fordelt på menighetene.

- Grødem 354 000 - Randaberg 633 000

Målet er gjennomføring av en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle innenfor fellesområdet innen 0–18 år, uavhengig av funksjonsevne. Godkjente lokale planer for trosopplæring skal være førende for bruken av tilskuddet, heter det fra bispedømmerådet.