FIRMA: Det siste døgnet er det opprettet to nye foretak i Randaberg.

Oversikten fra Brønnøysundregistrene viser at det ene, HG-Byggservice AS, skal drive innen oppsetting av bygg og annen virksomhet som hører inn under en byggmesters fagområdet og i tillegg entreprenørvirksomhet.

Selskapet skal også utføre konsulenttjenester innenfor byggmesterfaget samt kjøp/salg og drift av fast eiendom, aksjebesittelse, herunder handel med verdipapirer med deltakelse i andre selskap, samt lånefinansierte investeringer med verdipapirer og valuta. I tillegg skal selskapet drive med utleie, framleie og salg av kapitalgjenstander/eiendom og løsøre.

Det andre foretaket som er opprettet er Dsign AS. Her er det Asbjørn Thorsen som har opprettet firma.

Under formål står det at her er salg av varer og tjenester innen produktdesign, interiørdesign og konseptuvikling og annet som naturlig sammenfaller med dette samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet det skal dreie seg om.

Kapitalen i begge de to nyetablerte firma er 30.000 kroner. Så langt dette året er det registrert 27 nye foretak i kommunen.