UNDERSØKELSE: Hovedfunnene i Folkehelseundersøkelsen, der 18 500 rogalendinger har svart på spørsmål om egen helse, livskvalitet og trivsel, er positive. Samtidig er det en del ulikheter og utfordringer knyttet til folkehelse i befolkningen, melder fylkeskommunen via sin nettside.

Hovedfunn i Rogaland:

  • To av tre trives i stor grad i nærmiljøet (tre av fire i 2020)

  • To av tre vurderer sin egen helse som god eller svært god (tre av fire i 2020)

  • To av tre er godt fornøyd med livet (dvs. svar på 7 eller høyere på en 0-10-skala om hvor fornøyde de er) (tre av fire i 2020)

  • Åtte av ti opplever middels eller god sosial støtte (ni av ti i 2020)

Funnene får betydning for framtidig samfunnsutvikling i fylket.

– Undersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for offentlig planlegging i Rogaland framover, sier Christine Haver, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

Det er en omfattende undersøkelse hvor man har med mye. Sammenligningen av resultatene i 2020 og 2023 viser en generelt negativ trend for økonomi, livskvalitet, psykiske problemer og sosiale relasjoner.

– De største forskjellene fra forrige undersøkelse er at flere oppgir å ha en utfordrende økonomi, og at det gir negative ringvirkninger for trivsel, livskvalitet og psykisk helse. De som hadde dårlig økonomi fra før av, rammes hardest av prisstigning og press på økonomien, sier regionalplansjef Haver.

LES HELE RAPPORTEN HER

Den foreliggende rapporten er basert på analyser av data fra Folkehelseundersøkelsen i Rogaland i 2023. Av de 59 915 inviterte var det 17 621 som deltok i undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 29,4. Andelen kvinner var 49,4 %. Gjennomsnittsalderen var 48,1 år. Andelen som hadde fullført universitets- eller høgskoleutdanning var 46,6 % (vektede tall).