Oppgang i Norge, men nedgang i Randaberg

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: Nylig kunne NRK melde at 137.400 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av september. Noe som er 1500 flere enn i sommer.

I Randaberg kommune mottok 299 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av september. Det er 4,1 prosent av befolkningen i Randaberg og en nedgang på 0,1 prosent fra januar 2022.

— Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger økte på landsbasis i andre kvartal, og vi må tilbake til starten av 2018 for å finne et like høyt nivå, sier Kel Tighe, leder NAV Randaberg og Kvitsøy til Randaberg24.

Økningen skyldes at det fortsatt er relativt få som slutter på ytelsen, samtidig som vi ser at antall som starter på AAP har økt den siste tiden.

— NAV forventer at antallet kan reduseres mot slutten av året i tråd med at forlengelsene fra koronapandemien løper ut 31. oktober og folk blir avklart til arbeid eller uføretrygd.

I forbindelse med koronapandemien har de fleste mottakere fått forlenget ytelsen ut oktober 2022. Forlengelsene har blant annet ført til at antallet som slutter å motta AAP holder seg lavt sammenliknet med tidligere perioder.

I løpet av 2. kvartal 2022 var det rundt 12 900 personer som sluttet å motta AAP. Det er om lag 3 500 færre enn tilsvarende periode i 2019.

— Endringer i regelverket har åpnet for at AAP-mottakere kan få innvilget en ny AAP-periode, samtidig som regelverket for å motta AAP lenger enn 3 år er endret. Det er sannsynlig at antallet som slutter å motta AAP vil øke mot slutten av året, men regelverksendringene kan medføre at det fortsatt vil være noe færre sammenliknet med før pandemien, avslutter Tighe.

Publisert: