Et hundretall tunge kjøretøy ble kontrollert på Sokn i dag

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

SOKN: Det ble i dag utført kontroll av 106 tunge kjøretøy og fem lette kjøretøy på Sokn kontrollplass.

I tillegg ble 21 kjøretøy kontrollert for bruk av bilbelte.

Det ble fokusert på vekt, teknisk tilstand, kabotasje kjøring, ADR, kjøre- og hviletid og lastsikring.

Dette er hva som ble avdekket under dagens kontroll

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren fikk overlastgebyr på 10.100 kroner og måtte av- og omlaste til tillatt
vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

En varebil fikk bruksforbud med overlast, føreren måtte avlaste 300 kg med gods før turen kunne fortsette.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør fikk et gebyr på 1000 kroner grunnet
brudd på døgnhvil. Fem sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet kjøretid og manglende døgnhvil og pauser.

Fem kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte
sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring. Tre kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på syv kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp
med frist for utbedring av feilene.

Kontroll ble gjort i samarbeid med Egersund politikammer.

Publisert: