FN-DAGEN: For ellevte år på rad har Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage markert FN-dagen.

Pengene som er samle inn går til barnehjemmet Abrac i Brasil.

— Bakgrunnen for dette prosjektet er en tidligere ansatt i barnehagen sitt samarbeid med barnehjemmet, sier daglig leder Tone G. Hetland.

Foto: Privat

På barnehjemmet Abrac bor ca 30 barn mellom 0 og 18 år som er kommet dit av ulike årsaker. Enkelte har en fortid som gatebarn, mange har blitt mishandlet, mens andre er forlatt av mor og far. Felles for dem alle, er at oppveksten på Abrac har vært helt avgjørende for veien videre. Barnehjemmet hjelper de barna som er store nok til å flytte for seg selv med å skaffe seg hus, jobb og en utdannelse. Dette gir dem en sjanse til å klare seg på egenhånd. De fleste av barna som er flyttet ut kommer stadig tilbake på besøk på Abrac for å hjelpe til med ulike ting, feire helligdager eller tilbringe en søndag. Abrac er deres familie.

— På bakgrunn av dette, ønsker vi å gjøre en forskjell, og hjelpe vanskeligstilte barn fra gata eller slummen, til en bedre hverdag og et bedre utgangspunkt for et godt liv.

Foto: Privat

Ved å trekke dette til barnehagen vår, ønsker Hetland og de andre ansatte først og fremst å rette fokus på nestekjærlighet, takknemlighet og den gode følelsen man får ved å hjelpe.

— I dag har vi invitert foreldre, søsken, familie og venner til barnehagen. Naturvennene har fortalt fra barnekonvensjonen om barns rettigheter. Vi har sunget, danset blimE-dansen og hatt kunstutstilling, av barnas egen kunst i ridehallen, kiosk og lotteri, avslutter Hetland.

Samtidig som barnehagen samlet inn penger til saken ønsket de ansatte å gi gode opplevelser av fellesskap for barna, foreldrene og de ansatte i barnehagen.

Ved kommunehuset var det også flagg i stanga på FN-dagen. Foto: Per Thime