KONTROLL: Statens vegvesen hadde i dag kontroll på Sokn, på det vanlige stedet. Dagens kontroll på sokn kontrollstasjon hadde fokus på generell kontroll av tunge kjøretøy og kontroll av vinterutrustning. Det ble også kontrollert bruk av setebelte i buss det ble utført stikkprøvekontroller av varebiler.

De fleste kjøretøyene som var gjennom kontrollplassen hadde ting i orden og ble sendt videre etter en visuell kontroll av kjøretøyet og kontroll av vekten.

Men ikke alle fikk sette seg i kjøretøyet for å ta seg videre. Et utenlandsk transportforetak ble ilagt 16.000 kroner i gebyr for kjøring uten gyldig bombrikkeavtale for tung bil.

– Dette var fjerde gang dette kjøretøyet ble tatt så fører måtte ordne med betaling for firma før videre kjøring var tillatt, heter det far kontrollpunktet.

Et transportforetak ble anmeldt til politiet for kjøring pålagt kjøre og hviletid med fartsskriver som var utgått på kalibreringen. Kjøretøyet fikk tillatelse til å kjøre direkte til nærmeste fartsskriververksted for å få kalibrert fartsskriveren.

Ellers var dette totalen:

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 89
Antall kontrollerte lette kjøretøy: 3
Antall observerte for bruk av bilbelte 92
Antall anmeldelser: 1
Antall overlastgebyr: 1
Antall bruksforbud: 10
Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 1
Antall andre gebyr: 1
Overhenger er over 40cm bak underkjøringshinderet. Foto: Statens vegvesen