Statens vegvesen ber om å få overført planforberedelser av nye E39 Smiene-Harestad