SSB tall: Nedgang i medlemmer de siste fem årene for Randaberg

Flere nordmenn er med i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Samtidig mistet Kirken rekordmange medlemmer i fjor. I Randaberg har man de siste fem årene mistet medlemmer hvert år.

Besøket i Randaberg kirke er bra, men det er også i Randaberg nedgang i medlemmer innen Den norske kirke. Randaberg har nedgang i medlemmer de siste fem årene.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

STATISTIKK: Den norske kirke hadde på slutten av fjoråret 3.526.000 medlemmer. Det tilsvarer 65 prosent av befolkningen. Det var 129.000 færre enn året før.

– Dette er den største nedgangen i medlemmer hos Den norske kirke i løpet av ett år vi har målt i denne statistikken som går tilbake til 2005, sier førstekonsulent Andreas Østhus i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er utviklingen for Den norske kirke i Randaberg de siste fem årene. Den viser nedgang for hvert av de fem åra.

For Randaberg er det også nedgang, faktisk for hvert av de fem siste årene. Oversikten fra SSB viser medlemmer for kommunen i prosent de siste fem årene:

* 2017, 76,9

* 2018, 76,3

* 2019, 75,2

* 2020, 74,5

* 2021, 72,4

Størst nedgang har det altså vært mellom 2020 til 2021, med en nedgang på 2,4 prosent.

Rundt 13 prosent av befolkningen i Norge, vel 700.000 personer, er medlem i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Det er 20.000 flere enn året før.

Oversikten fra Randaberg viser noe annet i prosentdelen. Ifølge SSB var det ikke medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Menighetens ansvarlige var i dag opptatt med samling og hadde ikke mulighet for å kommentere nedgangen.

Publisert: