Formannskapet har møte i dag, nærmere bestemt klokken 08.30. Som vanlig kan du se møtet direkte vis kommunens nettsider.

Saker som skal opp i dag er ikke mange.

* Tertialrapport 2022

* Rammesak 2023

* Fritak fra verv i politikken

Vil du se sendingen så kan du klikken deg inn via denne siden.