– Oppdrettsanlegg vil kunne ha store negative konsekvenser for fuglebestanden

– Vår vurdering er at omsøkt akvakulturanlegg ved Alstein vil forringe habitatet betydelig for hekkende så vel som overvintrende og mytende fugl og vil potensielt kunne få store negative effekter på bestandene, skrives det i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement