Kjørte varebil i 105 km/t i Byfjordtunnelen - dømt!

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

RETTEN: En mann fra Sandnes er i tingretten dømt for flere forhold, hvor ett av dem skjedde på Randaberg, nærmere bestemt i Byfjordtunnelen.

Her kjørte vedkommende en varebil en dag i juni 2021, men kjørte i 105 kilometer i timen, i 80-sonen.

Han møtte også i retten for å svare for andre forhold, som kjøring når vedkommende var påvirket blant annet av amfetamin, ved to tilfeller som skjedde på Jæren.

Man kom da fram til en samlet dom over de tre forhold.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til betinget fengsel i 27 dager med en prøvetid på 2 år, samt en bot på kr 20.000, subsidiært 15 dagers
fengsel.

Mannen i 20-årene ble dømt til i 24 dager, en dom som gjøre betinget med en prøveperiode på to år. I tillegg ble det en bot på 10.000 kroner og mannen mister sertifikatet for en periode på 18 måneder.

Publisert: