NAF: - Elbil-bonanza i distriktene - også i Randaberg

Nesten ni av ti nye biler i distriktene er elbiler så langt i år. Det er høyere andel enn i byene. For Randaberg er det også slik.

Høyere elbilandel i distriktene enn i byene, er fasit etter årets første tre måneder
  • Per Thime
Publisert:

ELBILER: – Så langt i år er 87 prosent av alle nye biler i distriktene en elbil. - Dette en er oppsiktsvekkende høy andel. Det virker som om interessen for elbiler begynner å komme for fullt også i distriktene.

Det sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAF har tidligere vist at det er i byene folk skaffet seg elbil først. I de aller mest sentrale delene av Norge er mer enn hver tredje bil av bilparken en elbil. I mange distriktskommuner er elbilandelen fortsatt lav, på under 10 prosent.

Randaberg er inne i en gruppe sammen med 122 andre mellomstore kommuner.

Elbil koster en fjerdedel i drivstoff

Nå viser salgstallene for nye biler fra januar til mars i år at tilbøyeligheten til å velge elbiler faktisk er høyere i distriktskommunene enn i byene. Tallene er samlet inn av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Handagard tror salgstallene har mye med bilutgifter å gjøre:

- Selv om elbilen har fått økte kjøpsavgifter fra nyttår så er fortsatt kostnadene for å bruke elbil mye lavere enn for en dieselbil. Våre beregninger viser at å bruke elbilen koster rundt en fjerdedel av det en dieselbil gjør. Salgstallene så langt i år kan tyde på at folk i distriktene forstår dette godt, sier Handagard.

Så langt i år er det registrert 1743 nye biler i landets 210 distriktskommuner. 1521 av dem var elbiler. Det tilsvarer en andel på 87,3 prosent.

Tilsvarende andel i de 25 aller mest sentrale kommunene i landet var 85,5 prosent. Denne gruppen inkluderer alle de største byene i Norge, som Trondheim, Bergen, Drammen og Stavanger i tillegg til Oslo.

- I disse mest sentrale strøkene bor det flere folk, så i absolutte tall er selvsagt elbilsalget størst her, forklarer Handagard. I de 25 mest sentrale kommunene er det solgt 15 567 biler så langt i år, hvorav 13 314 er elbiler.

I mellomgruppen av kommuner, som består av mellomstore byer og kommuner som for eksempel Grimstad, Eidsvoll, Halden, Porsgrund, Sandefjord, Hvaler, Karmøy og Kragerø, er elbilandelen av nybilsalget på 83 prosent så langt i år. Det er solgt 11 312 biler, hvorav 9 387 biler er elektriske.

Beregningene av brukskostnader for elbiler

Med en spotpris på gjennomsnittlig 1,50 kroner per kilowattime (kWh) gjennom et år, vil lading av en elbil med kjørelengde på 12 000 kilometer og snittforbruk på 19 kWh per 100 kilometer koste rundt 3.800 kroner med dagens strømstøtte, inkludert moms og nettleie. En dieselbil med samme kjørelengde og snittforbruk på 0,65 liter per mil vil koste 15 600 kroner i året, forutsatt en literpris på 20 kroner (kilde: NAF).

Kommuneinndelingen

Inndelingen av kommunene er gjort etter SSBs sentralitetsindeks. I indeksen gis alle landets 357 kommuner ett tall for sentralitet, fra 1 til 6. Sentralitetstallet forteller om kommunens avstand til arbeidsplasser og servicetilbud. Jo lavere tall, jo mer sentral er kommunen.

Gruppen Sentrale strøk dekker her de 25 kommunene i kategori 1 og 2, som blant annet dekker Oslo og enkelte omkringliggende kommuner som Bærum og Lillestrøm, samt større byer som Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Fredrikstad.

Gruppen Mellomstore kommuner og byer dekker de 122 kommunene i kategori 3 og 4, og inkluderer kommuner som Kongsberg, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Lunner, Løten, Malvik, Randaberg, Ringerike, Sandefjord, Tromsø, Alta, Flekkefjord, Lindesnes og Ålesund.

Gruppen Distriktskommunenedekker de 210 kommunene i gruppe 5 og 6, og inkluderer blant annet kommunene Hjartdal, Hol, Iveland, Karasjok, Kvinnherad, Meråker, Oppdal, Rauma, Overhalla, Rennebu, Ringebu, Stranda, Stryn, Trysil, Tynset, Bygland, Gratangen, Hattfjelldal, Høyanger, Kvænangen, Lom, Lurøy og Nordkapp.

Tallene for bilsalget er smalet inn av OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken).

Publisert: