MULIG STREIK: LO rammer bredt og over store deler av landet hvis meklingen i lønnsoppgjøret med NHO bryter sammen. Nesten 23.000 medlemmer tas ut i første streikerunde.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik orienterte riksmekler Mats Ruland og motparten NHO om LOs streikeuttak tirsdag ettermiddag.

Hvis partene i årets lønnsoppgjør ikke blir enige innen midnatt natt til søndag, kan 22.947 LO-medlemmer bli tatt ut i streik – i første omgang. Totalt kan rundt 185.000 LO-organiserte bli tatt ut hvis en storstreik i frontfaget blir langvarig.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier Følsvik.

Meklingen starter fredag. Partene møtes til tvungen mekling fredag formiddag. Hvis de ikke blir enige innen fristen går ut ved midnatt natt til søndag, kan det samme dag bli streik.

Hvis der blir streik, så viser oversikten fra LO at det foreløpig vil være to bedrifter i Randaberg som vil bli rammet:

* FH Contractors Norge AS

* GMC Power & Automation AS

Tidligere tirsdag meldt YS om 1.500 medlemmer som blir tatt ut i streik, hvis det blir streik i frontfaget.

– Vi går alltid inn i mekling med mål om løsning. Samtidig forbereder vi oss på at vi skal i streik hvis NHO ikke kommer oss i møte. Vi er klare for streik hvis vi ikke oppnår et resultat som treffer godt nok for våre medlemmer, sier leder Anneli Nyberg for YS Privat.

I NHO-oppgjøret forhandler YS på vegne av 16.000 medlemmer organisert i Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet.

Ingen av de nær 1.500 som eventuelt skal tas ut i streir er i bedrifter i Randaberg.