STRØM: INPs Atle Løkling stiller med en interpellasjon i kommunestyret i neste uke.

Det dreier seg som strøm - og priser på strøm. Spørsmålet skal svares ut av ordfører - som under møtet er Renate Kolnes (H).

Spørsmålet er om pristak på strøm lokalt - og brevet lyder som dette:

Foto: Marius Helge Larsen / NTB

«Raskt stigende priser på strøm de siste årene og nå vedvarende høye priser på strøm har ført til økonomiske utfordringer i hverdagen for mange privathusholdninger; og for næringslivet er dette direkte konkurransehemmende som kan føre til produksjonsstopp / flytting av produksjon til andre steder med konkurs som verst tenkelig utfall.

Det i flere 10 år, -av flere regjeringer, slått fast at Norsk kraftproduksjon er «Det Norske arvesølvet» hvor blant annet formålet er at Norske bedrifter har en konkurransefordel med tilgang til ren, rimelig fornybar kraft.

INP vil gi privathusholdninger og næringslivet langsiktige og forutsigbare rammer ved å regulere strømprisen til sluttkunder i Randaberg kommune.

Med et pristak på 40 øre per kWh følges gjeldende markedspris på strøm inntil pristaket nås, deretter prises strømmen til 40 øre per kWh.

Ved et pristak på 40 øre per kWh vil overskudd fra Lyse bli litt redusert. En stor del av kraftproduksjonen fra Lyse blir eksportert til NO1 eller til utlandet til gjeldende spotpris slik at Lyse fortsatt vil bidra til økt velferd og investeringer for Randaberg kommune.

For privathusholdninger og næringslivet i Randaberg kommune vil dette gi en umiddelbar effekt.

For privathusholdninger ville det for år 2023 hatt en besparelse på ca 13 000 kroner inkl. MVA, for år 2022 ville de hatt en besparelse på over 50 000 kroner inkl. MVA.

Ved å sette pristak på 40 øre per kWh vil det for privathusholdninger med trang økonomi utgjør en stor forskjell og for noen slipper å søke NAV om økonomisk hjelp, for andre kan disse frigjør midler til kjøp av varer og tjenester og dermed bidra å økt aktivitet for det lokale næringslivet.

For industri og næringslivet vil det være en åpenbar fordel med pristak. Det vil for disse få konkurransefordelen tilbake, spesielt for den del av som har høyt strømforbruk. Dette omfavner alt fra bakere, kjøttprodusenter til stålindustri.

Ved å innføre pristak på strøm vil en sikre sysselsetning og langsiktig forutsigbare rammer for industri og næringslivet, samt at Randaberg kommune vil være en attraktiv plass for etablert industri og næringsvirksomhet samt legge til rette for ytterligere etablering av industri og næringsvirksomhet», heter det fra INP-representant Nøkling.

Løkling innstiller da på følgende: Randaberg kommune, som deleier av Lyse, ber Lyse om å utrede muligheten for salg av strøm fra Lyse direkte til sluttkunder i Randaberg kommune. Det skal ved direktesalg settes et pristak på 40 øre per kWh.