STENGT: Byfjordtunnelen er klokken 08.28 stengt, men det skal være av kort varighet.

– Kort stenging på grunn av løst kumlokk i vegbanen. Entreprenør er i tunnel og bytter kumlokket, heter det.

Tunnelen åpnet for trafikk klokken 08.39.

Det var ikke mye kø i forbindelse med stengt tunnel. Foto: Statens vegvesen