TILTALEBESLUTNING: En mann i begynnelsen av 30-årene må møte i retten, tiltalt for flere forhold. Vedkommende er ikke fra Randaberg.

Det dreier seg blant annet om farefull kjøreadferd, mangel på gyldig førerkort, for høy fart, bruk av berusende eller bedøvende middel og mer til.

Ved tre tilfeller skjedde dette enten i Mastrafjordtunnelen eller i Byfjordtunnelen.

En sommerdag i juli i fjor ble vedkommende tatt i både Mastrafjordtunnelen og i Byfjordtunnelen i for høy fart - med fem minutters mellomrom.

Først ble han mål til 87 kilometer i timen i den første tunnelen, men fem minutter senere ble han målt til 90 kilometer i timen, og begge tunnelene har 80 km/t. Vedkommende kjørte da en varebil som han ikke hadde gyldig førerkort for.

De andre forholdene han må svare for har skjedd rundt i andre kommuner i distriktet.